Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a vyhledávání v datech GPS 

  Hrbotický, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zpracováním a ukládáním GPS dat za účelem nasledné snadné prezentace uživateli ve formě vektorů na mapovém podkladu. Uživatel skrze systém může svá data snadno číst, upravovat a ...
 • Educational System for Recommending Study Activities 

  Zapletal, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat modul do existujícího doporučovacího systému Open University v Milton Keynes. Nyní nasazený doporučovací systém využívá informací o aktivitě uživatelů ve Virtual Learning ...
 • Implementace systému pro dynamická skonta 

  Bartoš, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro financování faktur na principu dynamických skont, což dodavatelům umožní získat prostředky dříve a odběratelům přinese zisk. Jedná se o firemní zadání bakalářské práce ...
 • Informační systém florbalového klubu 

  Horký, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro podporu organizace akcí pořádaných florbalovým klubem. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na frameworku Flask. Systém umožňuje trenérům získat přehled o účasti ...
 • Informační systém klubu tanečního sportu 

  Opichal, Tomáš
  Tato práce řeší problém implementace informačního systému, který by sloužil jako interní systém klubu tanečního sportu. Na základě požadavků na systém byl systém implementován pomocí PHP frameworku CodeIgniter. Mezi funkce ...
 • Informační systém pro řízení projektů v IT firmě 

  Kamenský, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro řízení projektů v IT firmě. Uživatelé mohou po přihlášení do systému zakládat týmy a projekty. V každém týmu mohou jeho členové přidávat ...
 • Informační systém pro správu projektů 

  Sysel, Josef
  Práce se zabývá tvorbou webového informačního systému pro správu projektů. Výsledná aplikace by měla pomoci OSVČ nebo menším podnikatelům s organizací práce, času a koordinací lidí, kteří s nimi spolupracují. Systém, ...
 • Interaktivní grafická prezentace dat na WWW 

  Škrobánek, Kristián
  Tato bakalářská práce se zabývá interaktivní grafickou reprezentací velkého množství dat,tak aby byl uživateli poskytnut co nejlepší přehled o požadovaných informacích. Po prů-zkumu možností a technologií zabývajících se ...
 • Interaktivní vlakový jízdní řád pro tablety 

  Kalusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikaci pro operační systém Android. Cílem práce je implementace aplikace pro interaktivní porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Aplikace ...
 • Mobilní aplikace pro spojení lidí na sportovních akcích 

  Janoušek, Lukáš
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout mobilní aplikaci pro platformu Android a iOS. Jedná se tedy o multi-platformní vývoj nativní aplikace psanou scriptovacím jazykem TypeScript. Mobilní aplikace má za úkol spojovat ...
 • Mobilní aplikace pro zajištění sportovních aktivit 

  Hlipala, Ľuboš
  Táto bakalárska práca popisuje tvorbu mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu osloviť užívateľov so spoločnou záľubou v športe a poskynúť im vhodnú platformu pre zdieľanie tejto záľuby. Naimplementovaný systém pozostávajúci ...
 • Mobilní aplikace pro zajištění sportovních tréninků 

  Dohnalík, Pavel
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která umožní plánování tréninkových plánu, sjejich sdílení v týmu a následné vyhodnocování sportovních aktivit, které budou do aplikace zadávany nebo naměřeny. Aplikace je ...
 • On-line technický deník 

  Jaroš, Martin
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která slouží jako technický deník motorových vozidel. Aplikace umožňuje registraci běžného nebo firemního uživatele, který může přidat libovolný počet vozidel. U firemního účtu má ...
 • Platforma pro správu pozvánek uživatelů software 

  Kopec, Maroš
  Táto práca popisuje návrh a~implementáciu platformy pre správu používateľských pozvánok softvéru realizovanú ako webovú aplikáciu. Aplikáciu umožňuje zakladať programy, v~rámci ktorých je možné zasielať pozvánky, prijímať ...
 • Systém pro správu marketingových kampaní na sociální síti Facebook 

  Stejskalová, Andrea
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat systém pro správu marketingových kampaní na sociální síti Facebook. Tento systém je navržen pro snadnou správu marketingových kampaní stránek služby Facebook ...
 • Webová aplikace pro předpověď počasí 

  Mucha, Kamil
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu pre predpoveď počasia. K tomu bude potrebné získavať dáta o predpovedi počasia z cudzých zdrojov, takže je kľúčové zvoliť vhodný zdroj dát. Tieto ...
 • Webová aplikace pro sledování pohybu vozidel 

  Dubaj, Ondrej
  Táto práca sa zaoberá štúdiom, návrhom, implementáciou a testovaním systému pre monitorovanie pohybu vozidiel. Systém je zložený z webovej a mobilnej aplikácie, kde webová aplikácia zabezpečuje plánovanie a interpretáciu ...
 • Webová aplikace pro tvorbu predikcí call centra 

  Mička, David
  Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu predikcí call centra, která by mohla nahradit stávající řešení predikcí v prostředí firmy Kiwi.com s.r.o. Výsledná aplikace by měla být intuitivnější a snazší na používání než ...
 • Webové rozhraní pro správu dat 

  Samek, Jan
  Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementaci webové aplikace pro správu dat. Aplikace umožňuje administrátorovi vytvářet a graficky upravovat prezentace datových sestav, které jsou následně prostřednictvím ...
 • Zpracování účtenek do národní účtenkové loterie 

  Hučko, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou mobilnej aplikácie pre automatické spracovanie pokladičných dokladov (účteniek) pre národnú účtenkovú lotériu v Českej republike. Lotéria poskytuje pre účasť v hre webové rozhranie ...