Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace systému pro dynamická skonta 

    Bartoš, Stanislav
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro financování faktur na principu dynamických skont, což dodavatelům umožní získat prostředky dříve a odběratelům přinese zisk. Jedná se o firemní zadání bakalářské práce ...