Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluční návrh pohybujících se objektů 

    Fajkus, Jakub
    Cílem této práce je implementovat systém pro automatizovaný evoluční návrh kontrolérů virtuálních robotů. Pro nalezení vhodného programu, který bude řídit robota tak, že se bude pohybovat po trajektorii, která je definována ...