Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči pro Android 

    Flajšingr, Petr
    Tato práce se zabývá implementací a optimalizací rozpoznávače řeči pod operačním systémem Android. Pokrývá implementaci nahrávání zvukového signálu, následnou extrakci příznaků pomocí Mel bank filtrů a neuronové sítě. Také ...