Now showing items 1-1 of 1

  • Prohledávání sémanticky anotovaných textů 

    Grešová, Katarína
    Táto práca sa zaoberá problematikou sémantického vyhľadávania nad indexami rozsiahlych textových dát. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať vyhľadávací systém s webovým užívateľským rozhraním umožňujúci dynamickú ...