Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce seedboxů v síti BitTorrent 

    Grnáč, Martin
    Bakalárska práca sa venuje problematike sledovania a detekcie seedboxov v sieti BitTorrent za pomoci technológie netflow. V teoretickej časti je predstavená a popísaná architektúra P2P, základy a kľúčové pojmy architektúry ...