Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení elektromotorů na platformě Raspberry Pi 

    Janíček, Libor
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití vybraných typů elektromotorů na platformě Raspberry Pi pro výukové účely. Teoretická část popisuje jednotlivé typy motorů a možnosti jejich řízení.V praktické části je zdokumentováno ...