Now showing items 1-7 of 7

 • Bezdrátová komunikace mezi domácí elektronikou 

  Sezima, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace mezi přístroji a senzory v inteligentní domácnosti. Cílem je návrh a implementace zařízení zvané brána, které tvoří uzel pro posílání zpráv a příkazů mezi ...
 • Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů 

  Matalík, Štěpán
  Tato práce se zabývá objektově orientovanými Petriho sítěmi (OOPN) a tvorbou nástroje pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů popsaných OOPN. V první části práce jsou popsány formalismy existujících typů Petriho sítí, ...
 • Integrace nástrojů s automatizovaným testováním GUI mobilních aplikací 

  Stehlík, Richard
  Cílem práce je implementace automatizovaných testů uživatelského prostředí mobilních aplikací a jejich integrace do procesu průběžné integrace. Analýzou dostupných a běžně používaných nástrojů pro automatizaci vybereme ...
 • Kvalitní vizualizace Petriho sítí pro publikační účely 

  Bednář, Drahoslav
  Tato práce řeší problém grafické vizualizace Petriho sítí v textových publikacích. Cílem práce je vytvoření nástroje, který usnadní generování obrázků Petriho sítí a zároveň zajistí estetičtější grafický výstup, než dokáží ...
 • Perzistentní prostředí pro Java Virtual Machine 

  Bayer, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice perzistence v jazyce Java. Představuje a porovnává existující standardy a systémy, a zabývá se návrhem a implementací perzistenčního prostředí pro platformu Java SE s výstupem ...
 • Rekonfigurovatelný IoT uzel na bázi ESP8266/ESP32 

  Drahovský, Peter
  Cieľom tejto práce je vytvoriť rekonfigurovateľný systém pre mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 s použitím interpretovaného jazyka. Systém umožňuje nahrávať a spúšťať aplikácie, ktoré môžu komunikovať s ostatnými aplikáciami ...
 • Rozšíření nástroje audit2allow pro poskytování více omezujících řešení 

  Žárský, Jan
  Bakalářská práce rozebírá roli nástroje audit2allow při řešení zamítnutí přístupu systémem Security-Enhanced Linux a navrhuje rozšíření nástroje tak, aby uživateli poskytoval více omezující a bezpečnější řešení. Jsou ...