Now showing items 1-1 of 1

  • Hledání regulárních výrazů s využitím technologie FPGA 

    Kubiš, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami hardvérovej akcelerácie vyhľadávania regulárnych výrazov. Obsahom práce je analýza už existujúcich hardvérových architektúr a zhodnotenie ich pozitívnych a negatívnych vlastností. Na ...