Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické vyhodnocování studentských projektů v Pythonu 

    Kyseľ, Juraj
    Táto práca sa zameriava na automatické vyhodnocovanie študentských kódov v programovacom jazyku Python. Dôraz je predovšetkým kladený na spätnú väzbu, ktorá má študentov usmerniť v správnych praktikách písania pythonovského ...