Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování hudby na úrovni signálu pomocí WaveNetu 

    Slanináková, Terézia
    Práca sa zaoberá skúmaním možnosti modelovania hudby a reči pomocou WaveNetu, hlbokou neurónovou sieťou pre generovanie zvuku na úrovni signálu. Za pomoci existujúcich implementácií bol WaveNet netrénovaný na rôznych ...