Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace pro vzdálenou správu systému Fitcrack 

    Múčka, Matúš
    Táto práca rieši návrh a implementáciu webovej aplikácie na vzdialenú správu systému Fitcrack. Jedná sa o systém, ktorý slúži na distribuovanú obnovu hesiel. Serverová časť webovej aplikácie je navrhnutá s použitím ...