Now showing items 1-2 of 2

  • Autonomní měřič impedance 

    Voda, Zbyšek
    Tato práce se zabývá návrhem zařízení schopného autonomně měřit impedanci biologických materiálů. Cílem je vytvoření prototypu, který zpřístupní jednoduché webové rozhraní pro sběr dat z měření impedance v čase. Zařízení ...
  • Monitorování teploty menších objektů 

    Handzuš, Jakub
    Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať IoT systém pre sledovanie teploty ovzdušia menších objektov, napr. domácností. Nakoľko má byť daný systém finančne dostupný širšej verejnosti, je nutné, aby bol schopný plnej ...