Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace pro předpověď počasí 

    Mucha, Kamil
    Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu pre predpoveď počasia. K tomu bude potrebné získavať dáta o predpovedi počasia z cudzých zdrojov, takže je kľúčové zvoliť vhodný zdroj dát. Tieto ...