Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální stegoanalýza 

    Molnár, Ondřej
    Stegoanalýza je opačnou vědní disciplínou steganografie, která se zabývá ukrýváním tajných zpráv do různých nosičů. Moderní steganografie využívá jako nosiče nejčastěji obrázkové soubory. Tato bakalářská práce vytváří ...
  • Digitální textová steganografie 

    Nodžák, Petr
    Cílem této bakalářské práce bylo se seznámit s digitální textovou steganografií, s metodami sloužící pro ukrývání textu, naimplementovat vlastní nebo již existující metody a nakonec srovnat dosažené výsledky těchto metod. ...