Now showing items 1-1 of 1

  • Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů 

    Nosál, Jan
    Práce se zabývá problematikou lokalizace dronu pomocí navigačních systémů, se kterými jsou schopny pracovat navigační moduly, které byly testovány. Dále je řešena problematika záznamu dráhy letu a určení náklonu a směru ...