Now showing items 1-1 of 1

  • Inkrementální stahování webu pomocí systému Bubing 

    Ondřej, Karel
    Tato bakalářská práce se zabývá úpravou systému BUbiNG pro takzvané inkrementální stahování. V práci jsou dále popsány hlavní problémy spojené s inkrementálním stahováním internetu a využití dalších open-source systémů pro ...