Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kvality výsledků shlukové analýzy 

    Schmid, Michael
    Tato bakalářská práce se zabývá shlukovou analýzou, zejména způsoby hodnocení kvality jejích výsledků. Poskytuje teoretický úvod ke shlukové analýze a k metrikám schopným hodnotit její kvalitu. Dokumentuje vývoj aplikace, ...