Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní webové rozhraní pro výběr vhodných architektur 

    Slávik, Denis
    Zámerom tejto práce je návrh a implementácia interaktívneho webového rozhrania, ktoré umožní užívateľom vybrať z knižnice tisícok implementácií obvodov aproximovaných násobičiek a sčítačiek pre návrh obvodov a porovnávaní, ...
  • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

    Bažík, Martin
    Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...