Now showing items 1-11 of 11

 • Asistent pro generování testovacích scénářů 

  Červinka, Radim
  Cílem bakalářské práce je vytvořit webový nástroj, který pomůže testerům v situaci, kdy chtějí uplatnit kombinační testování. Program Combine vygeneruje testovací sadu (a pokud bude tester chtít, tak i konkrétní hodnoty ...
 • Automatický generátor politiky systémového volání 

  Tamaškovič, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroju na preklad zoznamu systémových volaní do politiky obmedzujúcej systémové volania v rámci operačného systému GNU Linux. Motivácia pre takýto nástoj je automatizovať ...
 • Detektory strukturovaných dat pro účely testování software 

  Znojil, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a popisem implementace nástroje pro analýzu strukturovaných dat v často používaných formátech jako je JSON nebo XML. Nástroj je jedním z mnoha dílších prvků platformy Testos, což je sada vzájemně ...
 • Extend USBGuard to Support External Authorization Policy Sources 

  Sroka, Radovan
  Táto práca sa zaoberá dopadom používania externých USB zariadení na bezpečnosť v rámci operačného systému Linux. Taktiež popisuje USBGuard projekt, jeho alternatívy ako aj výhody či nevýhody centralizovanej správy. Hlavým ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro správu výkonnostních profilů 

  Grzybowská, Martina
  Jedným z najčastejších spôsobov testovania výkonu systému je technika profilácie programu vykonávajúca zber údajov o spotrebe zdrojov a ich následné vyhodnotenie vedúce k detegovaniu potenciálnych výkonnostných zmien, ...
 • Integrace nástrojů s automatizovaným testováním GUI mobilních aplikací 

  Stehlík, Richard
  Cílem práce je implementace automatizovaných testů uživatelského prostředí mobilních aplikací a jejich integrace do procesu průběžné integrace. Analýzou dostupných a běžně používaných nástrojů pro automatizaci vybereme ...
 • Moderní TreeView komponenta pro web 

  Berky, Levente
  Tato práce se zabývá tvorbou webové komponenty k zobrazení hierarchické struktury ve tvaru stromu. Práce zkoumá aktuální situace webu a webových komponent, vyšetřuje podobné "tree view" komponenty a popisuje základy v nich ...
 • Rozpoznávání objektů grafického uživatelského rozhraní pro vizuální testování 

  Kisela, Sebastián
  Bakalárska práca sa sústredí na analýzu súčasných metód používaných pri testovaní grafického používateľského rozhrania, ako aj nástrojmi na to použitými. Stanovuje špecifikácie požiadavkov a návrh metód rozpoznávania ...
 • Rozšíření frameworku ANaConDA pro podporu kontraktů s parametry a jejich omezeními 

  Mužikovská, Monika
  Tato práce se zabývá problematikou kontraktů pro paralelismus. Jedná se o protokol umožňující specifikovat požadavky na atomicitu v paralelních programech a následnou tvorbu automatických nástrojů pro detekci porušení ...
 • Rozšíření nástroje audit2allow pro poskytování více omezujících řešení 

  Žárský, Jan
  Bakalářská práce rozebírá roli nástroje audit2allow při řešení zamítnutí přístupu systémem Security-Enhanced Linux a navrhuje rozšíření nástroje tak, aby uživateli poskytoval více omezující a bezpečnější řešení. Jsou ...
 • Testovací prostředí pro spouštění paralelních úloh 

  Hostačný, Peter
  Testos je projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie sady nástrojov podporujúcich automatizované testovanie softwaru. Jednou z jeho častí je výpočetný cluster, ktorého hlavným cieľom je počítanie paralelných úloh a poskytovanie ...