Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro Studis VUT 

    Smyčka, Jan
    Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace v operačním systému Android pro informační   systém VUT. Teoretická část práce se věnuje operačnímu systému Android a jeho základním prvkům   užívaným při tvorbě aplikace, ...