Now showing items 1-3 of 3

 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kakiš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou aplikácie za účelom poskytnutia alternatívy prezentovania genealogických dát. Práca dokumentuje základné teoretické poznatky z odvetvia genealógie, užívateľskej interakcie s počítačovým ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Mikan, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace GUI aplikace, která má za úkol prezentovat dostupná data z archiválií, přiřadit těmto datům role a následně nad těmito daty vygenerovat vybraný sociální model. Nejprve ...
 • Uživatelské rozhraní pro přepis matrik 

  Czernín, David
  Tato bakalářská práce se zabývá současnou problematikou digitalizování matrik, návrhem a implementací aplikace k tomu určené. Na základě poznatků získaných studiem uživatelských rozhraní a zkoumáním problematiky při přepisu ...