Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace mravenčích algoritmů 

  Kaščák, Imrich
  Práca sa zaoberá základným optimalizačným algoritmom Ant Colony Optimization (ACO) - Ant System (AS) a jeho rozšírením Ant Colony System (ACS) na probléme obchodného cestujúceho (TSP). Podstatou týchto algoritmov je nájdenie ...
 • Autonomní měřič impedance 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení schopného autonomně měřit impedanci biologických materiálů. Cílem je vytvoření prototypu, který zpřístupní jednoduché webové rozhraní pro sběr dat z měření impedance v čase. Zařízení ...
 • Centrála pro regulaci vytápění kompatibilní se systémem eQ-3 

  Kažimír, Miroslav
  Efektívne riadenie vykurovania môže prispieť k významnej úspore energii, a tým aj k šetreniu životného prostredia. Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou funkčného prototypu centrály pre ovládanie ...
 • Interaktivní webové rozhraní pro výběr vhodných architektur 

  Slávik, Denis
  Zámerom tejto práce je návrh a implementácia interaktívneho webového rozhrania, ktoré umožní užívateľom vybrať z knižnice tisícok implementácií obvodov aproximovaných násobičiek a sčítačiek pre návrh obvodov a porovnávaní, ...
 • IoT řešení na bázi SoC MT7688 

  Lužný, Jakub
  Tato práce se zabývá vývojem vestavěného zařízení pro Internet věcí na platformě MediaTek MT7688A. Prozkoumává možnosti této platformy a dostupné řešení typu System on Module. Na základě těchto poznatků je implementován ...
 • Platforma pro automatické testování vestavěných zařízení 

  Dušek, Oto
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci platformy využitelné k testování vestavěných zařízení, jako jsou například tiskárny a skenery. Tato platforma je tvořena jak serverem, tak i prvky umožňující interakci s ...
 • Termostat na platformě LinkIt Smart 

  Bartoň, Jan
  Bakalářská práce se zabývá automatizací regulace vytápění v domácnosti. Cílem je návrh a implementace prototypu vestavěného systému, umožňující komfortním způsobem automatizovat proces regulace vytápění s důrazem na nízké ...