Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro objednávání drobných služeb 

    Vican, Peter
    Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom mobilnej aplikácie pre objednávanie drobných služieb. Aplikácia je vyvíjaná pre mobilnú platformu Android. Mobilná aplikácia je písaná podľa najnovších trendov pomocou jazyka Kotlin ...