Show simple item record

WebGL2 Renderer in WebAssembly

dc.contributor.advisorStarka, Tomášcs
dc.contributor.authorRežňák, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:08:38Z
dc.date.available2019-04-04T04:08:38Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationREŽŇÁK, P. WebGL2 renderer ve WebAssembly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84885
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly pomocí překladače Emscripten a její začlenění do webové stránky. Dále je rozebrán obousměrný způsob komunikace mezi jazykem C++ a JavaScriptem, jako je volání funkcí, vytváření tříd či sdílení paměti. Během návrhu vykreslovacího jádra jsou vzpomenuty některé způsoby a metody optimalizace vykreslování. Na závěr jsou jednotlivé technologie porovnány z hlediska jejich výkonu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on fast rendering of the 3D scene in a web browser with usage of modern technologies, for instance WebGL and WebAssembly. In this thesis you will find out how to compile an application which was written in C++ language into WebAssembly via Emscripten compilator and how to insert this code into a web page. Futhermore, you will find out how to communicate between C++ language and JavaScript, how to call functions, create instances and how to share memory between them. During design of a rendering core you will learn a few methods how to improve rendering performance. In the end the performance of this technologies is compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRenderování na webucs
dc.subjectWebGLcs
dc.subjectasm.jscs
dc.subjectWebAssemblycs
dc.subjectEmscriptencs
dc.subjectWeb renderingen
dc.subjectWebGLen
dc.subjectasm.jsen
dc.subjectWebAssemblyen
dc.subjectEmscriptenen
dc.titleWebGL2 renderer ve WebAssemblycs
dc.title.alternativeWebGL2 Renderer in WebAssemblyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:01cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:38en
sync.item.modts2020.06.23 09:36:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeLysek, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Protože jste pracoval na firemním zadání, je nutné se zeptat na to, jestli jste na výsledném produktu pracoval sám, anebo jste pracoval v týmu a které kusy programu jsou vaše a které jsou přebrané z firmy cadwork. Jak probíhá/la vaše spolupráce? Proč v přiložených materiálech na DVD chybí GUI a vybuildovaná webová stránka?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record