Show simple item record

Cluster Management

dc.contributor.advisorTrchalík, Romancs
dc.contributor.authorHlaváč Ďurán, Dominikcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:08:18Z
dc.date.available2020-06-23T07:08:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHLAVÁČ ĎURÁN, D. Správa serverových farem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85052
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá návrhom systému pre komplexnú správu a monitorovanie serverových fariem založených na operačnom systéme Red Hat Enterprise Linux/CentOS pomocou nástroja Ansible. V práci je uvedený stručný popis použitých technológií a problematiky správy serverových fariem. Nami implementovaný nástroj zaisťuje prípravu prostredia pre použitie systému, vzdialenú inštaláciu a konfiguráciu aplikácií, registráciu hardware, monitorovanie softwarovej a hardwarovej funkcionality systému a mnoho iného. Následne je uvedené porovnanie výsledného systému s už existujúcimi nástrojmi. Súčasťou práce sú aj praktické ukážky riešenej problematiky.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuse on the design of a system for complex administration and monitoring server cluster based on the Red Hat Enterprise Linux/CentOS operating system using the Ansible tool. In the thesis there is a brief description of used technologies and issues of management of server cluster. The tool, that was implemented by us, provides preparation of the environment for system deployment, remote installation and configura- tion of applications, hardware registration, software and hardware system monitoring and much more. Consequently, there is a comparison of the resulting system with existing tools. Practical examples of the issue dealt with is also part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectclustercs
dc.subjectAnsiblecs
dc.subjectservercs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectrolecs
dc.subjectscenárcs
dc.subjectspráva serverovcs
dc.subjectserverová farmacs
dc.subjectclusteren
dc.subjectAnsibleen
dc.subjectserveren
dc.subjectLinuxen
dc.subjectroleen
dc.subjectplaybooken
dc.subjectserver managmenten
dc.subjectserver farmen
dc.titleSpráva serverových faremcs
dc.title.alternativeCluster Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114735en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:03:55en
sync.item.modts2021.11.10 12:50:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jak zjistíte, že došlo na nějakém serveru k výměně nějakého hardware? Např. disku nebo paměťového modulu. Jakým způsobem informujete správce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record