Show simple item record

Navigation System for Buildings on Mobile Device

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorŽiška, Petercs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:04:18Z
dc.date.available2020-06-23T09:04:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŽIŠKA, P. Navigační systém do budov na mobilním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114520cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85081
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190066
dc.description.abstract{Práca je zameraná na návrh a vytvorenie postupu pre jednoduchšie nasadenie navigačného systému do budov. Výsledné riešenie sa skladá z dvoch častí: pomocného nástroja pre tvorbu lokalizačných a navigačných podkladov a mobilnej navigačnej aplikácie. Pomocný nástroj vytvorí podklady potrebné pre lokalizovanie pomocou skenovania okolitých access pointov na mieste státia užívateľa v mapovanej budove. Nástroj tiež vygeneruje graf pre navigovanie so spoluprácou užívatela a na základe geometrie miestností v budove. Lokalizácia mobilného zariadenia je založená na metóde WIFI fingerprinting, ktorá v prvej časti potrebuje mať k dispozícií mapu fingerprintov v budove, takže nevyhnutným krokom je takúto mapu manuálne vytvoriť. Nástroj uľahčí užívateľovi vytvoriť potrebnú mapu a zefektívni proces nasadenia navigácie do budov na mobilné zariadenia.cs
dc.description.abstractThis work is focused to suggest an approach, which simplifies creation of indoor navigation systems on mobile devices. The final solution is divided into two parts: an auxiliary tool for creating localization and navigation assets and mobile navigation application. The auxiliary tool creates assets needed to localize with the help of scanning surrounding access points in the place of user's standing in a building. The tool also generates navigational graph with cooperation of user and based on the geometric representation of building's rooms. The localization of a mobile device is based on WIFI fingerprinting method, which in the offline phase needs to have a map of fingerprints available. It is necessary to create this map manually. The tool will make easier for the user to create needed map and make deployment of the indoor navigation into the mobile devices more efficient.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLokalizáciacs
dc.subjectnavigáciacs
dc.subjectandroidcs
dc.subjectwifi fingeprintingcs
dc.subjectgenerovanie navigačného grafucs
dc.subjectzber fingerprintovcs
dc.subjectLocalizationen
dc.subjectnavigationen
dc.subjectandroiden
dc.subjectwifi fingeprintingen
dc.subjectnavigational graph generationen
dc.subjectcollection of fingerprintsen
dc.titleNavigační systém do budov na mobilním zařízenícs
dc.title.alternativeNavigation System for Buildings on Mobile Deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:13cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114520en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:04:18en
sync.item.modts2020.06.23 10:00:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČadík, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V sekci 4.2 je uvedeno, že by bylo možné vytvořit podklady pro navigaci (databázi fingerprintů) pomocí robota. Jakým způsobem (uveďte možnosti) by byl takový robot navigován? Obr. 4.3 zobrazuje redukci hran v grafu. Vysvětlete jaké důsledky má tato operace na lokalizaci a navigaci. Pro porovnání síly signálu je využita Euklidovská norma (L2), rovnice 2.1. Zkoušel jste využít i jiné metriky, pokud ano, jaké měly výsledky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record