Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrejza, Zdeněkcs
dc.contributor.authorTomiczková, Monikacs
dc.date.accessioned2015-07-07T13:11:18Z
dc.date.available2014-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTOMICZKOVÁ, M. Vliv rekonstrukce prvků dlouhodobé životnosti na cenu nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55046cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8511
dc.description.abstractMá práce zkoumá vliv rekonstrukce prvků dlouhodobé životnosti na tržní cenu nemovitosti, konkrétně na rodinný dům. Pro případovou studii jsem si zvolila rekonstrukci střechy, respektive její nosné části, protože se s rekonstrukcí právě tohoto prvku dlouhodobé životnosti můžeme setkat nejčastěji. Případová studie je řešena formou ocenění rodinného domu před a po rekonstrukci, a to dvěma metodami: dle vyhlášky, porovnávací metodou a tržním oceněním, taktéž porovnávací metodou.cs
dc.description.abstractMy thesis deals with the influence of reconstruction of the long-lasting elements on the market price of the property, specifically on the family house. For a case study, I chose reconstruction of the roof, and its load-bearing part, because the reconstruction of this long-lasting element can be found in most cases. A case study is solved in the form of valuation of house before and after reconstruction, and it is done by two methods: according to the decree,by the comparison method and market valuation and also comparative method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/letcs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectprvek dlouhodobé životnostics
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectstřechacs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectposudekcs
dc.subjectcenacs
dc.subjecttržní cenacs
dc.subjectReconstructionen
dc.subjectlong-lasting elementen
dc.subjectreal estateen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectroofen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectpriceen
dc.subjectmarket priceen
dc.titleVliv rekonstrukce prvků dlouhodobé životnosti na cenu nemovitostics
dc.title.alternativeInfluence of Reconstruction of the Long-lasting Elements on the Price of Real Estateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-15:20:10cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55046en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.01.26 11:07:20en
sync.item.modts2018.01.26 10:46:55en
dc.contributor.refereeWalachová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam