Show simple item record

Analysis of JPEG 2000 Settings

dc.contributor.advisorBařina, Davidcs
dc.contributor.authorVrtělová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-09-07T13:01:41Z
dc.date.available2018-09-07T13:01:41Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVRTĚLOVÁ, L. Analýza nastavení formátu JPEG 2000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114573cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85128
dc.description.abstractTato práce řeší analýzu jednotlivých nastavení formátu JPEG 2000. Cílem této práce prozkoumat a porovnat jednotlivá nastavení a implementaci v různých knihovnách. Analýzu jsem provedla na dvou knihovnách implementujících JPEG 2000 - Kakadu a OpenJPEG. Data jsem zpracovávala pomocí frameworku napsaného v jazyce Python3. Vytvořené řešení poskytuje ucelený pohled na použití jednotlivých nastavení JPEG 2000 nad různými daty. Výsledky této práce umožňují rychlejší použití JPEG 2000 na konkrétních datech.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on analysis of JPEG 2000 settings. The aim of this thesis is to explore and compare each settings and different implementation. The analysis was done with two libraries, which implements JPEG 2000 - Kakadu and OpenJPEG. Data was processed by framework written in Python3. Created solution provides comprehensive view on using each settings of JPEG 2000 on specific data. Results of this thesis allow faster using of JPEG 2000 on specific data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJPEGcs
dc.subjectJPEG 2000cs
dc.subjectkomprese datcs
dc.subjectbezestrátová kompresecs
dc.subjectztrátová kompresecs
dc.subjectKakaducs
dc.subjectOpenJPEGcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectJPEGen
dc.subjectJPEG 2000en
dc.subjectdata compressionen
dc.subjectlossless compressionen
dc.subjectlossy compressionen
dc.subjectKakaduen
dc.subjectOpenJPEGen
dc.subjectPythonen
dc.titleAnalýza nastavení formátu JPEG 2000cs
dc.title.alternativeAnalysis of JPEG 2000 Settingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:55cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114573en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:00:19en
sync.item.modts2021.11.08 12:15:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlíma, Ondřejcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jaké je vaše celkové zjištení ohledně JPEG 2000?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record