Show simple item record

Interactive Graphical Data Presentation on the WWW

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorŠkrobánek, Kristiáncs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:42:29Z
dc.date.available2018-10-21T21:42:29Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠKROBÁNEK, K. Interaktivní grafická prezentace dat na WWW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114691cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85140
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá interaktivní grafickou reprezentací velkého množství dat,tak aby byl uživateli poskytnut co nejlepší přehled o požadovaných informacích. Po prů-zkumu možností a technologií zabývajících se danou problematikou, byl určen vhodný ná-stroj, vymyšlen koncept a následně navrhnuta samotná data zobrazující aplikace. Mezivýhody tohoto řešení patří přehlednost, rychlost zobrazení, snadná manipulace a intui-tivní průzkum dat. První část práce se zabývá technologiemi, přístupy a návrhem řešeníproblému, druhá pak detaily realizace a testováním aplikace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on interactive graphical presentation of large amounts of data,in a way which presents user with best possible view of wanted information. After research ofpossibilites and technologies focusing on this matter, the suitable tool was chosen, conceptwas created and then was projected the data visualizing aplication itself. This solutionoffers benefits such as clarity, speed of visualization, easy manipulation and intuitive viewof data. First part of the work focuses on used technologies, approaches to the problem anddesign of solution. Second part contains details of realization and testing of application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInteraktivní grafická reprezentace datcs
dc.subjectWebová aplikacecs
dc.subjectGrafické uživatelské rozhranícs
dc.subjectVis.jscs
dc.subjectOnline příspěvkycs
dc.subjectResource Description Frameworkcs
dc.subjectZobrazení vztahůcs
dc.subjectTimelineAnalyzercs
dc.subjectInteractive graphic data representationen
dc.subjectWeb applicationen
dc.subjectGraphic user interfaceen
dc.subjectVis.jsen
dc.subjectOnline postsen
dc.subjectResource Description Frameworken
dc.subjectRelation visualisationen
dc.subjectTimelineAnalyzeren
dc.titleInteraktivní grafická prezentace dat na WWWcs
dc.title.alternativeInteractive Graphical Data Presentation on the WWWen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-09-07-09:56:55cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114691en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:32:46en
sync.item.modts2019.05.18 07:35:42en
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record