Show simple item record

Vulnerability Detection in Computer Network

dc.contributor.advisorHolkovič, Martincs
dc.contributor.authorŠuhaj, Petercs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:21:21Z
dc.date.available2019-04-04T05:21:21Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠUHAJ, P. Detekce slabin v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114793cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85145
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných sieťových protokolov, zistením ich slabín, návrhom a implementáciou nástroja pre ich detekciu. Príkladom slabiny je použitie nešifrovanej komunikácie. V prvom rade sú naštudované vybrané protokoly, ktoré sú neskôr analyzované, ďalej sú rozobrané možnosti zachytenia a spracovania sieťovej prevádzky. Na základe zistených poznatkov nasleduje vytvorenie návrhu nástroja na detekciu slabín a návrh formátu pre zápis slabín. Návrh nástroja je nasledovne implementovaný v jazyku Python a sú vytvorené konfiguračné súbory YAML obsahujúce zápisy slabín. Program kontroluje vstupný súbor PCAP na základe obsahu týchto súborov. Testovanie prebiehalo na súboroch rôznych veľkostí s obsahom zachytenej sieťovej prevádzky.cs
dc.description.abstractBachelor's thesis deals with analysis of chosen network protocols, finding their vulnerabilities and with designing and implementation of a tool for their detection. A vulnerability, for example, is using unencrypted communication. First of all the chosen protocols are studied, next methods for capturing and processing network traffic are analyzed. Based on research the design of the tool for detecting vulnerabilities is created and design of the format of vulnerabilities is created. Afterwards the implementation of the design is created in language Python and YAML configuration files are created containing entries of vulnerabilities. The program checks the input PCAP based on the content of these files. Testing took place on files of different size containing captured network traffic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSieťové protokolycs
dc.subjectanalýza paketovcs
dc.subjectPCAPcs
dc.subjectslabinycs
dc.subjectdetekcia.cs
dc.subjectNetwork protocolsen
dc.subjectpacket analysisen
dc.subjectPCAPen
dc.subjectvulnerabilitiesen
dc.subjectdetection.en
dc.titleDetekce slabin v počítačových sítíchcs
dc.title.alternativeVulnerability Detection in Computer Networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:22cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114793en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:11:42en
sync.item.modts2020.06.23 09:36:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHranický, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Jaké úpravy by bylo potřeba provést, aby aplikace mohla pracovat i s provozem zachytávaným v reálném čase? Existují i jiné nástroje, které poskytují obdobnou funkcionalitu? Pokud ano, stručně je srovnejte s vaším řešením.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record