Show simple item record

Acoustic Scene Classification from Speech

dc.contributor.advisorMatějka, Pavelcs
dc.contributor.authorGrepl, Filipcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:11:48Z
dc.date.available2020-06-23T08:11:48Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGREPL, F. Detekce Akustické Prostředí z Řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114674cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85179
dc.description.abstractTato práce se zabývá vytvořením systému, jehož úkolem je z audio signálu rozpoznat, na jakém místě byla vstupní nahrávka pořízena. Klasifikátor je založen na vícevrstvé hustě propojené neuronové síti. Topologie neuronové sítě vychází ze základního systému, poskytovaného k soutěži DCASE. Pro její trénování a evaluaci je využita datová sada rovněž z této soutěže. Experimenty jsou prováděny zejména s reprezentací vlastností jednotlivých audio nahrávek a formátem vstupních dat. Za tímto účelem jsou využity Mel-filter bank, blok Mel-filter bank a MFCC příznaky. Experimenty, provedené v této práci, přinesly oproti základnímu systému soutěže DCASE vyšší přesnost klasifikace o 6.5 %. Celková úspěšnost systému tak dosáhla hodnoty 67.5 %.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with creating a system whose task is to recognize what type of location the recording was created at by analyzing the audio signal. The classifier is based on a multi-layer, fully connected neural network. The topology of the neural network is based on the baseline system provided for the DCASE competition. A dataset from this competition is also used for training and evaluating the neural network. The experiments are performed in particular with the representation of the properties of the audio records and with the format of the input data of the neural network. For this purpose, Mel-filter bank, block Mel-filter bank and MFCC flags are used. The experiments performed in this thesis brought a classification accuracy increased by 6.5 % compared to the baseline system of DCASE. Overall system success rate reached 67.5 %.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvícevrstvá hustě propojená neuronová síťcs
dc.subjectakustická klasifikace scénycs
dc.subjectMel-filter bankcs
dc.subjectMel-frequency cepstral coefficientscs
dc.subjectdelta koeficientycs
dc.subjectsoutěž DCASEcs
dc.subjectVotingcs
dc.subjectmultilayer fully connected neural networken
dc.subjectacoustic scene classificationen
dc.subjectMel-filter banken
dc.subjectMel-frequency cepstral coefficientsen
dc.subjectdelta coefficientsen
dc.subjectcompetition DCASEen
dc.subjectVotingen
dc.titleDetekce Akustické Prostředí z Řečics
dc.title.alternativeAcoustic Scene Classification from Speechen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114674en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:03:56en
sync.item.modts2021.11.10 13:22:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeneš, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Michal Novák, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record