Show simple item record

Mobile App for Sharing Safety Information on a Trip

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorGabaj, Dominikcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:42:33Z
dc.date.available2018-10-21T21:42:33Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGABAJ, D. Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114884cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85278
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a bezpečnosť danej osoby. Aplikácia má dva typy používateľov. Prvý typ tvoria užívatelia zúčastňujúci sa cesty, ktorý podávajú o sebe tieto informácie. Druhým typom sú užívatelia, ktorým zdieľaný výlet slúži na bezpečnosť a kontrolu ich blízkych na výlete. Sledujú, kde sa ich blízky práve nachádzajú. Aplikácia je navrhnutá a implementovaná pre operačný systém Android. Využíva technológiu Firebase od spoločnosti Google, ktorá umožňuje zdieľanie dát medzi uživateľmi v reálnom čase. V~jednotlivých kapitolách je priblížená teória vývoja mobilných aplikácií, zhodnotenie konkurenčných aplikácií a samotný popis implementácie.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create a mobile application which would help people during the travel by sharing of their information. It enables to create a trip itinerary and its subsequent sharing with another users for the control and safety of the person. The application has two types of users. The first type of users are the ones, who actually participate in the trip and give information about themselves. The second type are users who use shared information of the trip for the safety and control of their relatives or friends. They can watch the location of these people at the particular moment. The application is designed and implemented for the Androit operation system. It uses Google's Firebase technology, which allows sharing datas between users in real time. In individual chapters is approximated the theory of mobile application development, evaluation of competing application and the description of implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmobilná aplikáciacs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectFirebasecs
dc.subjectReact Nativecs
dc.subjectvýletcs
dc.subjectzdieľanie výletucs
dc.subjectbezpečné cestovaniecs
dc.subjectmobile appen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectFirebaseen
dc.subjectReact Nativeen
dc.subjecttripen
dc.subjectsharing tripen
dc.subjectsafe travelen
dc.titleMobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletucs
dc.title.alternativeMobile App for Sharing Safety Information on a Tripen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:28cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114884en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:12:12en
sync.item.modts2020.06.23 08:50:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeTomešek, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "E". Otázky u obhajoby: - Hlavním přínosem aplikace (a výzvou práce) mělo být sdílení informací o průběhu výletu. Dle mých znalostí je Vámi použitá služba Firebase dostatečně pokročilá a sama zajišťuje funkce, jako jsou autentifikace, síťová komunikace, manipulace s databází a synchronizace zařízení, aniž by se jim musel vývojář přímo věnovat. Můžete, prosím, upřesnit, jaký je Váš přínos na zajištění onoho sdílení průběhu výletu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record