Show simple item record

Business Plan - A Company Providing Catering Services

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorStržinek, Danielcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:02:40Z
dc.date.available2019-04-04T01:02:40Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTRŽINEK, D. Podnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other113315cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85314
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru v odvětví cateringových služeb. Předmětná práce sestává ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá strukturou podnikatelského plánu, potřebnými analýzami, zdroji financování a možnostmi právní formy podniku. Praktická část je založena na poznatcích z odborné literatury a zkušenostech z oboru. Závěr je tvořen uceleným výběrem jedné nejvhodnější varianty, která je sestavena na základě širokých možností v jednotlivých kapitolách.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the business plan, which deals with catering services. The thesis is composed of two parts – theoretical and practical. The theoretical part focuses on the structure of the business plan, necessary analyses, sources of financing, and legal forms of business. The practical part comprises of knowledge gained from specialised literature and experience in this field. The conclusion involves a comprehensive choice of one most suitable option which is completed from a wide range of possibilities in separate chapters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectspolečenské akcecs
dc.subjectkulturní akcecs
dc.subjectcateringové službycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectsocial eventsen
dc.subjectcultural eventsen
dc.subjectevent agencyen
dc.subjectcatering servicesen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter's modelen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové službycs
dc.title.alternativeBusiness Plan - A Company Providing Catering Servicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-09-12cs
dcterms.modified2018-09-19-10:37:24cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113315en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:17:32en
sync.item.modts2021.11.12 10:21:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno v plném rozsahu otázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský - Z jakých zdrojů jste vycházel pro vytvoření analýzy současné situace? - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - Mluvil jste tam o sňatečnosti jako sociálním faktoru. Proč zrovna tento segment? Jaká je konkurence v tomto segmentu? - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - Uvádíte v případě vývařovny jídel dvě varianty. Ale pak zmiňujete, že vybíráte variantu B. Na základě čeho jste ji vybral? Argument pro výběr - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - Chcete využít učně, na jaké pozice? - zodpovězeno částečně Ing. Mucha - Vy tam uvažujete, že by tam majitel měl mít na začátek mzdu 60000 Kč. To je hrubá mzda, čistá mzda? K tomuto číslu jste se dopracoval jak? - zodpovězeno částečně doc. Šimberová - Na čem bude Vaše podnikání založeno, v čem je unikátní? - zodpovězeno částečně Ing. Mráček - Počítal jste s nějakým rizikem spojeným s tím, že budete mít jen jednoho dodavatele? - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - Vy přepokládáte, že jídla, která budete dodávat, budou za identickou cenu? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Co zahrnujete do osobních nákladů? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Částky uvedené v tabulkách vychází z čeho? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Jak přesně rozlišujete optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu? - zodpovězeno částečně Ing. Mráček - Co se změnilo oproti původní práci? - zodpovězeno částečně Ing. Mucha - Jaký základní kapitál uvažujete? - zodpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record