Now showing items 1-20 of 204

 • 50 let soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  V rámci 50. výročí oboru soudní inženýrství a 45 let Ústavu soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně je v příspěvku krátce shrnuta jeho historie.
 • Využití dálkového průzkumu země (DPZ) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina; Hájek, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Při zpracování znaleckých posudků patřících do oblasti Forenzní ekotechniky: les a dřeviny je možné využít data DPZ. V současné době jsou data některých satelitů volně přístupná na internetu. Společně s volně přístupným ...
 • Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací 

  Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Příspěvek se týká metodiky stanovení ceny nemovitých věcí porovnáním s věcmi obdobnými. Problémem je přepočet při odlišných výměrách pozemku a při různých velikostech užitkových ploch stavby. Byly zkoumány různé možnosti; ...
 • Reálná dopravní situace na Blízkém východě – případová studie 

  Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Tento článek se zabývá skutečnou dopravní situací na Blízkém východě, zejména v arabských zemích. Popisuje okolnosti, které způsobují katastrofální situace v dopravě. Na konci tohoto dokumentu jsou předložena doporučení ...
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
 • Historie technické normalizace 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Příspěvek se zabývá historickým vývojem technické normalizace. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou normalizací na území Československé republiky ...
 • Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Článek shrnuje výsledky analýzy chování osmi řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení ...
 • Zprávy Asociace znalců a odhadců ČR, z.s. 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Zpráva z valné hromady AZO; Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování nemovitostí AZO Morava za rok 2014; Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování nemovitostí AZO Plzeň za rok 2014; ...
 • Retroreflexní úpravy pro silniční dopravu 

  Liškutín, Ivo (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek vysvětluje princip retroreflexních úprav, tj. princip vratného odrazu světla, kdy světlo z reflektorů vozidla se od retroreflexní úpravy odráží vždy zpět k očím řidiče, přičemž nezávisí na natočení této retroreflexní ...
 • Popis evaluacie experimentálnej figuríny chodca určenej na merania aktívnych bezpečnostných systémov vozidiel 

  Vertaľ, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti v premávke sa u moderných vozidiel stále častejšie stretávame s použitím aktívnych bezpečnostných prvkov pre zabránenie dopravnej nehody s chodcom. Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu ...
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
 • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – I 

  Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Cílem tohoto příspěvku je nastínění předchozí právní úpravy, definování styčných pojmů, ale také vzájemné souvislosti podsystémů vytvářejících systém. Snahou celku je eliminace neoprávněných a neodůvodněných zásahů do ...
 • Oceňování práva stavby 

  Vidovičová, Ivana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá oceněním práva stavby ať se zřízenou či nezřízenou stavbou. Jsou zde uvedeny důležité poznatky o problematice práva stavby. Součástí je kapitola o jednotlivých veličinách, které vstupují do výpočtu ceny ...
 • Nezapomínejme na černé labutě 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Soudní inženýrství je průnikem systémového a znalostního inženýrství, v němž se uplatňují poznatky z celé řady různých vědních oborů, kam patří i rizikové inženýrství. Aby mohlo být riziko včas identifikováno, analyzováno ...
 • Specifika tržního oceňování nemovitých věcí pro bankovní účely 

  Pertl, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V současné době, vzhledem ke stále klesajícím úrokovým sazbám, využívají klienti ve velké spoustě případů při nákupu nemovité věci hypotečních úvěrů. Článek se tak dotýká nejen odborné veřejnosti, ale i široké části ...
 • Nová vyhláška – seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  VYHLÁŠKA ze dne 19. května 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
 • Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na stránkách Ústavního soudu byl zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Poněvadž se jedná o ...
 • Náklady na dodatečné povolení stavby 

  Černocký, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Příspěvek se zabývá řešením otázky spojené s oceněním stavby nepovolené, respektive s náklady, které je nutno zohlednit při zpracování znaleckého posudku, na právní narovnání stavu stavby. V rámci disertační práce se autor ...
 • Projekt jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost 

  Pivoňková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Autorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce, s cílem vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví ...
 • Analýza využitelného součinitele adheze v příčném směru při kruhových zkouškách vozidla vybaveného ESP 

  Panáček, Vladimír; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá zjišťováním hodnot využitelného součinitele adheze mezi pneumatikou a vozovkou v příčném směru při současném zkoumání vlivu elektronického stabilizačního systému ESP na jízdní dynamiku vozidla Škoda Octavia ...