Now showing items 1-1 of 1

  • Příčiny poruch prosklených střech 

    Šilarová, Šárka (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
    S nástupem nových konstrukčních řešení moderní architektury se postupně od 90. let minulého století čím dál tím ve větší míře začínají uplatňovat nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní pláště atrií nad ...