Now showing items 1-1 of 1

  • Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství 

    Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
    Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. ...