Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza průběhu dopravních nehod s virtuálním modelem člověka VIRTHUMAN 

    Kovář, Luděk; Hluchá, Jana; Novotný, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
    Článek prezentuje virtuální model lidského těla VIRTHUMAN a možnosti jeho využití v simulacích dopravních nehod s účastí chodce. VIRTHUMAN je plně validovaný škálovatelný biomechanický model, založený na MBS struktuře, jež ...