Now showing items 1-1 of 1

  • Nehody a havárie v průmyslu 

    Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
    Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též ...