Now showing items 1-1 of 1

  • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí 

    Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
    Autoři se v článku s využitím vlastních praktických zkušeností zabývají problematikou znaleckých posudků (jejich určitými specifiky, úskalími a problémy) při oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona ...