Show simple item record

Kompozity na bázi alternativních surovin za podmínek vysokých teplot

dc.contributor.authorMelichar, Tomášcs
dc.contributor.authorBydžovský, Jiřícs
dc.contributor.authorDufka, Amoscs
dc.date.accessioned2018-10-19T10:48:45Z
dc.date.available2018-10-19T10:48:45Z
dc.date.issued2017-10-24cs
dc.identifier.citationPeriodica Polytechnica - Civil Engineering. 2017, vol. 61, issue 4, p. 911-919.en
dc.identifier.issn0553-6626cs
dc.identifier.other140763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85366
dc.description.abstractThis paper presents newly developed polymer-cement composites. The primary binder (cement) was partially substituted by use of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. A lightweight aggregate – agloporite (grain size in range 1–2 mm) was used among other components. This porous aggregate is produced from energy by-products (fly ash). Attention was focused on the behavior of the composites when exposed to elevated temperatures (400 °C–1,000°C). The influence of several different methods of temperature decrease was assessed – slow (in furnace 1°C/min) and rapid (laboratory ambient 22°C and water bath 18°C). Specific dimensional changes were determined, including strength characteristics and bulk density.en
dc.description.abstractČlánek prezentuje nově vyvinuté polymer-cementové kompozity. Primární pojivo (cement) bylo částečně substituováno využitím vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Mimo jiné bylo využito lehké kamenivo - agloporit (velikost zrna v rozmezí 1-2 mm). Toto pórovité kamenivo je produkováno z vedlejších energetických produktů (popílek). Pozornost byla zameřena na chování kompozitů během expozice zvýšeným teplotám (400 -1000 °C). Byl posuzován vliv různých podmínek chlazení - pomalé (v peci 1 °C/min) a rychlé (při pokojové teplotě vzduchu 22 °C a dále vodní lázni 18 °C).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent911-919cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherBudapest University of Technology and Economicscs
dc.relation.ispartofPeriodica Polytechnica - Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttps://pp.bme.hu/ci/article/view/9820cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectelevated temperatureen
dc.subjectrapid coolingen
dc.subjectpolymer-cementen
dc.subjectmortaren
dc.subjectfly ashen
dc.subjectblast furnace slagen
dc.subjectagloporiteen
dc.subjectstrengthen
dc.subjectdensityen
dc.subjectbonden
dc.subjectresidual propertiesen
dc.subjectzvýšené teploty
dc.subjectrychlé chlazení
dc.subjectpolymer-cement
dc.subjectmalta
dc.subjectpopílek
dc.subjectvysokopecní struska
dc.subjectagloporit
dc.subjectpevnost
dc.subjectobjemová hmotnost
dc.subjectpřídržnost
dc.subjectreziduální vlastnosti
dc.titleComposites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditionsen
dc.title.alternativeKompozity na bázi alternativních surovin za podmínek vysokých teplotcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Centrum AdMaS - VP1 - MSHcs
sync.item.dbidVAV-140763en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:23:53en
sync.item.modts2019.05.18 00:27:55en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume61cs
dc.identifier.doi10.3311/PPci.9820cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0553-6626/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported