Show simple item record

Road II/380 in stage Moutnice – Borkovany - relocation study

dc.contributor.advisorRadimský, Michalcs
dc.contributor.authorCharvátová, Mariecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:26:48Z
dc.date.available2017-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationCHARVÁTOVÁ, M. Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8538
dc.description.abstractPřeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany je navržena vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení center obcí Těšany a Moutnice, zvýšení bezpečnosti jízdy v obci a zvýšení plynulosti dopravy. Součástí diplomové práce je rovněž napojení křižujících komunikací 2. a 3. tříd a napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Přeložka je vypracována ve třech variantách. Vhodnější varianta je vypracována podrobněji. Přeložka je navržena v kategorii S7,5/70.cs
dc.description.abstractRelocation the road II/380 Moutnice – Borkovany is designed for higher traffic load centers municipalities Těšany and Moutnice, increase driving safety in the community and increase traffic flow. Part of Master´s thesis is the connection of intersecting roads 2. and 3. clases and connections to existing transport infrastructure. Relocation the road II/380 is made in three variants. Better alternative is developed in more detail. Relocation is designed in the category S7,5/70.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectpřeložka silnicecs
dc.subjectkřížení komunikacícs
dc.subjectnapojení komunikacecs
dc.subjectrelocation roaden
dc.subjectcrossing roadsen
dc.subjectconnecting roaden
dc.titlePřeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovanycs
dc.title.alternativeRoad II/380 in stage Moutnice – Borkovany - relocation studyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-17-15:20:14cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:30:51en
sync.item.modts2020.03.30 13:01:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeValentova, Veronikacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record