Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStehlík, Dušancs
dc.contributor.authorNehybová, Evacs
dc.date.accessioned2015-07-12T12:15:15Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNEHYBOVÁ, E. Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8550
dc.description.abstractDiplomová práce se v teoretické části zabývá porovnáním různých metod zkoušení namrzavosti v České republice a dalších zemích Evropské unie. Praktická část se věnuje laboratornímu zkoušení namrzavosti betonových a směsných recyklátů přímou metodou mrazových zdvihů, dále stanovení kalifornského poměru únosnosti CBR a určení návrhového modulu pružnosti pomocí cyklické triaxiální zkoušky. Dle výsledků těchto zkoušek je usuzováno na vhodnost použití těchto materiálů v konstrukci vozovky pozemních komunikací.cs
dc.description.abstractIn the theoretical part of the thesis, different methods of testing frost susceptibility in the Czech Republic and other countries of the European Union are compared. The practical part of the thesis deals with laboratory testing of frost susceptibility of concrete and mixed recycled materials using the direct method of frost heave tests as well as determining the California Bearing Ratio (CBR) and design module of elasticity using the cyclic triaxial test. Suitability of materials for construction of road infrastructure is then assessed on the basis of the results of these tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectNamrzavostcs
dc.subjectmrazový zdvihcs
dc.subjectfunkční zkoušenícs
dc.subjectrecyklované materiálycs
dc.subjectpodloží pozemní komunikacecs
dc.subjectkalifornský poměr únosnostics
dc.subjectmodul pružnostics
dc.subjectFrost susceptibilityen
dc.subjectfrost heaveen
dc.subjectfunctional testingen
dc.subjectrecycled materialsen
dc.subjectsubgrade of the pavementen
dc.subjectCalifornia Bearing Ratioen
dc.subjectmodule of elasticityen
dc.titleNamrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikacícs
dc.title.alternativeThe frost susceptibility of the recycled materials to subgrade of the pavementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.extent4.78 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-17-15:20:16cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:26:45en
sync.item.modts2015.07.09 20:34:03en
dc.contributor.refereeMondschein,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam