Show simple item record

Firm Analysis by Different Methods

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorFidrmucová, Markétacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:37Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFIDRMUCOVÁ, M. Analýza firmy pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other48686cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8570
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na analýzu společnosti S&K LABEL. Jedná se o polygrafickou společnost, která se zabývá výrobou samolepících etiket. Obsahem práce je popis vnějšího, oborového a vnitřního prostředí podniku. Na základě vyhodnocení jednotlivých analýz jsou dále uvedeny návrhy na zlepšení situace v podniku.cs
dc.description.abstractThis Master’s Thesis analyzes the S&K LABEL company. It is a printing company that is engaged in the manufacture of self-adhesive labels. The thesis is a description of external and internal environment of company. Based on an evaluation of each analysis, proposals for improvement in the company are also provided.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza podnikucs
dc.subjectSWOT Analýzacs
dc.subjectPESTLE Analýzacs
dc.subjectPorterův pětifaktorový model konkurenčních silcs
dc.subjectKraličkův QUICKTESTcs
dc.subjectAnalysis of the companyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter’s five forces modelen
dc.subjectKralicek QUICKTESTen
dc.titleAnalýza firmy pomocí vybraných metodcs
dc.title.alternativeFirm Analysis by Different Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2012-06-15-08:18:03cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48686en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:06:10en
sync.item.modts2020.03.31 15:24:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Jitka Mrhačovács
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Rousová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record