Show simple item record

Firm Analysis by Different Methods

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorŠálková, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:22:55Z
dc.date.available2015-06-06cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠÁLKOVÁ, P. Analýza firmy vybranými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other48687cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8572
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na strategickou analýzy vybraného podniku. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy a na závěr práce jsou uvedeny možná doporučení a návrhy na dílčí strategické cíle. Všechna doporučení odpovídají pravidlům SMART a jsou v souladu se strategií firmy.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on strategic analysis of the selected company. To analyze the external environment is used SLPETA analysis, Porter's 5 forces model and to analyze the internal environment the 7S. The results are summarized with a SWOT analysis and the conclusion of the work are given possible recommendations and proposals for sub-strategic objectives. All recommendations comply with the rules SMART and are in line with company strategy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectAnalýza firmycs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectvnější prostředícs
dc.subjectvnitřní prostředícs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterův model 5ti silcs
dc.subjectanalýza 7Scs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectAnalysis of the firmen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectexternal environmenten
dc.subjectinternal environmenten
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter's 5 forces modelen
dc.subjectanalysis of 7Sen
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleAnalýza firmy vybranými metodamics
dc.title.alternativeFirm Analysis by Different Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-11-14:46:35cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48687en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:04:28en
sync.item.modts2019.05.19 01:48:14en
dc.contributor.refereeIng.Bc.Adam Ondruškacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record