Show simple item record

Design of the absolute position sensors with Hall elements

dc.contributor.advisorHouška, Pavelcs
dc.contributor.authorPikula, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:35Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:35Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPIKULA, J. Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8699
dc.description.abstractPráce se zabývá možností použití lineárních Hallových snímačů vyráběných jako integrované obvody pro konstrukci absolutních snímačů polohy a natočení. Hallovy snímače ve spojení s permanentními magnety umožňují rozměrově malou konstrukci. V této práci je popsán návrh a řešení absolutního lineárního snímače polohy pro lineární pohon Stewartovy platformy a absolutních snímačů natočení pro robotický manipulátor Mini-swing. Použití těchto snímačů přináší mnoho výhod, ty hlavní jsou minimální rozměry a vysoká rozlišovací přesnost.cs
dc.description.abstractThis work deals with possibilities of use of linear Hall sensors which are made as integrated circuit for construction of absolute sensors of position and rotary position. Hall sensors with permanent magnets allow a smaller construction. In this work there is described a design and solution of absolute linear sensor of position for linear drive of Stewart's platform and absolute sensors of rotary position for robotic manipulator Mini-swing. Use of these sensors adds many advantages, primary minimal size and high resolution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHallovy snímačecs
dc.subjectAbsolutní snímačecs
dc.subjectNI LabVIEWcs
dc.subjectMechatronikacs
dc.subjectHall sensorsen
dc.subjectabsolute sensorsen
dc.subjectNI LabVIEWen
dc.subjectMechatronicsen
dc.titleNávrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondamics
dc.title.alternativeDesign of the absolute position sensors with Hall elementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:29cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:37en
sync.item.modts2020.05.22 12:59:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeAndrš, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Přikryl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. RNDr. Vladimír Opluštil (člen)cs
but.defenceStudent ve své krátké a působivé prezentaci představil komisi diplomovou práci. Odborná komise po přečtení posudků vedoucího a oponenta DP položila doplňující otázky. Student reagoval na dotazy a komise ji ohodnotila výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record