Show simple item record

Treatment of flue gas polluted by NOx II

dc.contributor.advisorDvořák, Radekcs
dc.contributor.authorJedlička, Filipcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:36Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:36Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJEDLIČKA, F. Zneškodňování spalin znečištěných NOx II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20463cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8744
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na kombinované čištění odpadních plynů prostřednictvím keramické svíčky, kde nanesený katalyzátor umožňuje snižování NOx metodou selektivní katalytické redukce. Hlavním cílem diplomové práce byl návrh experimentální jednotky pro současné odstraňování plynných polutantů (dioxiny, VOC a NOx) a popílku na katalytické keramické svíčce. Návrh experimentální jednotky spočíval ve výpočtu základních parametrů, jako jsou průměry potrubí, průměr filtrační komory, výkon elektroohřevu a jiné. Při návrhu bylo také nutné sestavit model tlakové ztráty, který je rozdělen na tlakovou ztrátu keramické svíčky a potrubního systému. Pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat a pro popis probíhající katalytické reakce za různých provozních podmínek byl vytvořen predikční model katalytického filtru. Poslední kapitola se zabývá plánovanými experimentálními zkouškami.cs
dc.description.abstractMy master’s thesis deals with the problems of NOx abatement that are included in flue gases. The accent is put on combined flue gases treatment throug ceramic candles, where the deposited catalyst enables NOx reduction throug the method of selective catalytic reduction. The main aim of my master’s thesis has been the design of experimental equipment for current removal of gas pollutants (dioxins, VOC and NOx) and fly-ash on catalitic ceramic candle. Design of experimental equipment consisted in the calculation of basic characteristics like pipe diameter, filtration chamber diameter, heater performance etc. During the design it was necessary to build pressure drop model that was split into head loss of ceramic candle and piping system. For the evaluation of experimentally measured data and for description of ongoing catalytic reaction in various operating conditions was made prediction model of catalytical filter. The last chapter deals with planned experimental testings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSCRcs
dc.subjectNOxcs
dc.subjectkeramické svíčkycs
dc.subjectSCRen
dc.subjectNOxen
dc.subjectceramic candlesen
dc.titleZneškodňování spalin znečištěných NOx IIcs
dc.title.alternativeTreatment of flue gas polluted by NOx IIen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:25cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20463en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:10:17en
sync.item.modts2020.05.22 12:37:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJecha, Davidcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jan Pokorný, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Medek, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record