Show simple item record

critical Evaluation of metrhods for determination of Sulphates in waters

dc.contributor.advisorSommer, Lumírcs
dc.contributor.authorHavelková, Ludmilacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:20:54Z
dc.date.available2018-10-21T20:20:54Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHAVELKOVÁ, L. Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19102cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8773
dc.description.abstractObsahem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metod pro stanovení síranů ve vodném prostředí s aplikací na různé typy vod. Ke stanovování síranů byly využity dva rozdílné postupy, turbidimetrický a volumetrický. U turbidimetrického stanovení byly optimalizovány podmínky pro stanovení síranů v rozsahu 0 – 20 mg.l-1. Pro stabilizaci koloidu byl využit glycerin, samotné vysrážení síranů bylo provedeno ve formě BaSO4. Z volumetrických metod byla použita titrace na dithizon jako indikátor při použití Pb(NO3)2 jako odměrného činidla. Dále indikátor bromsulfonazo III, který byl použit pro stanovení síranů pomocí odměrných roztoků Ba(ClO4)2 a BaCl2. Všechna volumetrická stanovení probíhala v kyselém prostředí. Při studiu interferencí iontů na jednotlivé titrace byl zjištěn podstatný vliv Ca2+, Mg2+ a Fe3+, které bylo nutno oddělit na iontoměničích. Výše uvedené ionty neruší turbidimetrické stanovení síranů.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was the evaluation and method optimalization for determination of sulfates in aqueous solutions with application on different kinds of waters. For determination of sulfates were used two different procedures, turbidimetric and volumetric. In turbidimetric procedure was use optimized conditions applicable determination of sulfates in range from 0 – 20 mg.l-1. For stabilization of the colloid was use glycerine, himself sulfates sedimentation is discharged in BaSO4 form. By volumetric methods are used titration on the dithizone like indicator while using Pb(NO3)2 like volumetric reagent. Other indicator bromsulfonazo III, whitch are used for determination of sulfates by the help of volumetric solutions Ba(ClO4)2 and BaCl2. All volumetric determinations proceeded in acidic medium. During research of interferences ions on the individual titraction was detected substantial effect Ca2+, Mg2+ and Fe3+, which was needing divide off on the exchanger resin. Ions aforementioned don't interfere turbidimetric determination of sulfates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSírancs
dc.subjectdůlní vodycs
dc.subjectvolumetriecs
dc.subjectturbidimetriecs
dc.subjectSulfateen
dc.subjectmine wateren
dc.subjectvolumetryen
dc.subjectturbidimetryen
dc.titleKritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodáchcs
dc.title.alternativecritical Evaluation of metrhods for determination of Sulphates in watersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19102en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:00en
sync.item.modts2019.05.18 07:50:02en
dc.contributor.refereeŘezáčová, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record