Show simple item record

Design, development and measurement of optical access networks

dc.contributor.advisorTejkal, Vladimírcs
dc.contributor.authorAmbrož, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:26Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:26Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationAMBROŽ, J. Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/878
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. Tyto dva rozdílné technologické přístupy jsou podrobně objasněny a porovnávány. Jsou představena technická řešení trasy - tradiční možnosti pokládky pod zem či do vzduchu, ale také alternativní jako je mikrotrubičkování. Zmíněny jsou také aktivní síťové technologie. V práci je také obsažena problematika měření optických přístupových sítí. Jsou osvětleny důležité přenosové parametry a metody jejich měření. Celá práce směřuje k úplnému návrhu FTTH sítě podle standardu GEPON. Při návrhu byly využity teoretické informace obsažené v jednotlivých kapitolách. Návrh je zpracován formou technické dokumentace v souladu s postupy užívanými v praxi, obsahuje výkresy, konkrétní technická řešení a podrobný cenový rozpočet. Správnost návrhu byla ověřena provedením útlumové bilance. V závěru práce jsou uvedeny výsledky simulace navrhované sítě v programu OptiSystem7.cs
dc.description.abstractThe work deals with the possibilities of realization of optical access networks. They are introduced to FTTx optical access, including their specifications and differences. The document was largely devoted to passive and active optical networks. These two different technological approaches are explained and compared. Are presented technical solutions of routes - traditional options for laying underground or into the air, but also as an alternative microtubing. Mentioned are also the active network technology. The work also included the issue of measurement of optical access networks. They are illuminated important transmission parameters and methods for their measurement. The whole work is directed to the full FTTH network design according to the standard GEPON. In designing the use of theoretical information contained in each chapter. It does the form of technical documentation in accordance with the procedures used in practice, contains drawings, specific technical solutions and a detailed budget price. The design was verified by attenuation of balance. Finally there are the results of simulations of the proposed network in OptiSystem7.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaktivní optická síťcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectoptická přístupová síťcs
dc.subjectpasivní optická síťcs
dc.subjectvýstavbacs
dc.subjectactive optical networken
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectdesignen
dc.subjectoptical access networken
dc.subjectpassive optical networken
dc.subjectdevelopmenten
dc.titleNávrh, výstavba a měření optických přístupových sítícs
dc.title.alternativeDesign, development and measurement of optical access networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:19cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:47:10en
sync.item.modts2020.03.31 23:23:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠporik, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Tejkal (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaká je maximální přenosová rychlost pro koncového uživatele v tomto návrhu pro dopředný a zpětný směr? Jakým způsobem by bylo možné navýšit rychlost u koncového uživatele? 20,5 Mbit/s. DBA nebo přechod na 10G EPON. Proč PON? Bylo to v zadání. Co je splitter? Rozbočovač pro rozdělení signálu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record