Show simple item record

Simulator of stations with frequency hopping and collision avoidance

dc.contributor.advisorBurda, Karelcs
dc.contributor.authorAkkizová, Dinaracs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:26Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:26Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationAKKIZOVÁ, D. Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39794cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/880
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámit se a prostudovat problematiku systému s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí (systém FH/CA). Dále je v práci navrhnut počítačový program pro simulaci provozu rádiového systému FHCA, který pracuje v pásmu využívaném dalšími systémy FH/CA. Tento simulačním program je vytvořen v programu MATLAB a testuje správnost algoritmu. Pomocí simulátoru jsou získána data o intenzitě vzájemného rušení systémů FH/CA pro vybrané scénáře. Tato práce je rozdělena do pěti částí: v první části je popsán systém hromadné obsluhy, druha část se zabývá rádiovými systémy s kmitočtovým skákáním FH/CA, třetí část popisuje simulační model. Čtvrtá část obsahuje verifikaci modelu a poslední páté části jsou zobrazeny výsledky.cs
dc.description.abstractThe master's thesis aims to introduce and study the issue of frequency hopping with collsion avoidance (FH/CA). On this basis, design a computer program for simulating the operation of a radio systém FHCA, who works in the band used by other systems FH/CA . This simulation programm using MATLAB software to implement verify the correctness of programs. Use simulator to obtain date about the intensity of interference systems FH/CA for the chosen scenario. This work consists of five parts: the first part consists of describing the queuing system, the second part of the description of the radio frequency system with collision avoidence FH / CA, the third part of the description of the simulation model. The fourth part includes verification of the model in the fifth and last section inspects results are shown.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKmitočtové skákání s vyhýbáním se kolizícs
dc.subjectsíla signálu indikacecs
dc.subjecttechnika adaptivního frekvenčního skákánícs
dc.subjectsystémy hromadné obsluhy (SHO)cs
dc.subjectMarkovovské procesy.cs
dc.subjectFrequency hopping with collision avoidance (FH/CA)en
dc.subjectreceived signal strength indicationen
dc.subjectAdaptive Frequency Hoppingen
dc.subjectqueuing systemsen
dc.subjectMarkov process.en
dc.titleSimulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizícs
dc.title.alternativeSimulator of stations with frequency hopping and collision avoidanceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-06-13-18:20:59cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39794en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:38:40en
sync.item.modts2019.05.18 23:35:46en
dc.contributor.refereePust, Radimcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record